• Файл
  • Добави файл(Ctrl+O)
  • Изчисти всичко(Ctrl+E)
  • Запази в моите дизайни(Ctrl+S)
 • Дизайни

   Моите дизайни

   • Всички категории
   • Category #1
   • Нова категория
  • Печат

    Печат на дизайна

  • Помощ
   • Quick help

   • ctrl+a Select all objects
    ctrl+d Double the activate object
    ctrl+e Clear all objects
    ctrl+s Save current stage to my design
    ctrl+o Open a file to import design
    ctrl+p Print
    ctrl++ Zoom out
    ctrl+- Zoom in
    ctrl+0 Reset zoom
    ctrl+z Undo changes
    ctrl+shift+z Redo changes
    ctrl+shift+s Download current design
    delete Delete the activate object
    Move the activate object to left
    Move the activate object to top
    Move the activate object to right
    Move the activate object to bottom
    shift+ Move the activate object to left 10px
    shift+ Move the activate object to top 10px
    shift+ Move the activate object to right 10px
    shift+ Move the activate object to bottom 10px
   • Custom help content
   • Custom help content 2
   • Custom help content 3
   • Custom help content 4
   • Copyright © 2017-2019 Lumise Inc.
    All Rights Reserved.

    Powered by Lumise version 1.9.8

  • Shop
  • Отмяна
  • Върни
  • Дизайн
  • Продукт
  • Изображение
  • Добави текст
  • Слоеве
    Повече
  Кликни или добави снимка тук

   Кликни или плъзни, за да добавиш текст

    • Започни персонализирането на продукта, менюто с интрументите се намира от ляво.
    • Всички избрани обекти са групирани | Ungroup?
    • Групирай обектите Group the position of selected objects
     • Опции на файла

      Запази този цвят

     • Create QRCode
     • Опции
      • Автоматично подравняване на позицията на активния обект с другите обекти
      • ВКЛ: Запазете всички текущи обекти и добавете шаблона към тях ИЗКЛ.: Изчистете всички обекти, преди да запазите шаблона
      • Заменете избрания обект на изображение, вместо да създавате нов
     • Замени снимката
     • Изрежи
     • Mask
      • Select mask layer

     • Remove background
      • Remove background

      • Deep:

      • Режим:

     • Филтри
      • Филтри

       • Original
       • B&W
       • Satya
       • Doris
       • Sanna
       • Vintage
       • Gordon
       • Carl
       • Shaan
       • Tonny
       • Peter
       • Greg
       • Josh
       • Karen
       • Melissa
       • Salomon
       • Sophia
       • Adrian
       • Roxy
       • Singe
       • Borg
       • Ventura
       • Andy
       • Vivid
       • Purple
       • Thresh
       • Aqua
       • Edge wood
       • Aladin
       • Amber
       • Anne
       • Doug
       • Earl
       • Kevin
       • Polak
       • Stan

      • Светлина:

      • Насищане:

      • Контраст:

     • Изчисти филтрите
     • Кликни и раздвижи мишката, за да започнеш да рисуваш Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
     • QRCode text
     • Опции на файла
      • Опции на файла

       Запази този цвят

       • Прозрачен:

       • Stroke width:

       • Stroke color:

      • Ungroup position
      • Подреди слоевете
      • Позиция
       • Позиция на обекта

        Заключи позицията на обекта:

       • Вертикален център
       • Горе в ляво
       • Горе в центъра
       • Горе в дясно
       • Хоризонтален център
       • Middle left
       • Middle center
       • Middle right
       • Натиснете ← ↑ → ↓, за да преместите 1 px, Натиснете едновременно клавиша SHIFT, за да преместите 10px
       • Долу в ляво
       • Долен център
       • Долу в дясно
      • Настройки
       • Завърти:

       • Skew X:

       • Skew Y:

       • Flip X:
        Flip Y:

        Free transform by press SHIFT+⤡

      • Шрифт
      • Редактирай текста
       • Редактирай текста

       • Размер на шрифта:

       • Разстояние между буквите

       • Line height

      • Text Effects
       • Text Effects

       • Радиус

       • Spacing

       • Крива

       • Височина

       • Offset

       • Trident

      • Text align
      • Главни/ Малки букви
      • Болд
      • Стил на текста курсив
      • Подчертаване на текста

      Please select a product to start designing

      Scroll to zoom